Program

XIX. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata

 

Zoo Brno a stanice zájmových činností

U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno-Bystrc

 

 

Sobota 20. 10. 2018

Registrace

08. 30 - 09. 00

Zahájení semináře

09. 00 - 09. 10

Anatomy and diagnostic possibilities of the GI in birds

G.M.Dorrestein, NOIVBD, NL

9. 10 – 10. 10

Přestávka

10. 10 – 10. 30

Specific diseases of the GI tract in birds

G.M.Dorrestein, NOIVBD, NL

10. 30 - 11. 30

West Nile virus a Usutu virus - aktuální situace v ČR

K. Sedlák, SVÚ Praha

11. 30 - 11. 50

Zdravotní problematika bobra evropského (Castor fiber) v ČR.

K. Sedlák a kol., SVÚ Praha

11. 50 – 12. 10

Oběd

12. 10 – 13. 30

Zásadní komplikace při léčbě poranění hlavy u samice orla skalního

E. Krejcar, Zoo a ZS Ohrada, Hluboká

13. 30 – 13. 50

Fraktury u ptáků

H. Vaidlová, Vet Klinika Mada

13. 50 – 14. 10

Metodika odběru krve u vrubozobých a jiných větších druhů ptáků

J. Pokorný, Zoo Plzeň

14. 10 - 14. 30

Tři praktické metody celkové anestézie u gekončíka nočního

Z. Knotek a kol., VFU Brno

14. 30 – 14. 50

Přestávka

14. 50 – 15. 10

Diagnostika onemocnění ucha u potkanů s neurologickými příznaky

V. Švehlová, VFU Brno

15. 10 - 15. 30

Diagnostika epifory u králíků

A. Hundáková, VFU Brno

15. 30 – 15. 50

Enteritis u mláďat ježků vyvolaná spirochetou Brevinema

P. Hájková, Praha

15. 50 – 16. 10

Řešení inapetence u medvěda ledního

S. Mazánek, T. Fichtel, Zoo Brno, VFU Brno

16. 10 – 16. 30

Přestávka

16. 30 – 16.50

Gynekologický výkon u gorily nížinné

R. Vodička, Zoo Praha

16. 50 – 17. 10

Gongylonemóza u chvostanů bělolících v Zoo Jihlava

F. Kostka, Zoo Jihlava

17. 10 – 17.30

Řešení traumatického poranění tlapy u levhartů sněžných v ZOO Plzeň

J. Peroutka, Zoo Plzeň

17. 30 – 17. 50

Chronická periokulární dermatitida u velblouda dvouhrbého

D. Hyláková, Zoo Vyškov

17. 50 – 18. 10

Zkušenosti se standing immobilization u exotických koňovitých

V. Jurek, Zoo Liberec

18. 10 – 18. 30

Odchyt vlka obecného s podezřením na vzteklinu

L. Pavlačík, Zoo dvůr Králové n. Labem

18. 30 – 18. 50

Ukončení semináře

18. 50 – 19. 00

Společná večeře

19.00 – 22.00

 

 

 


Neděle 21. 10. 2018

prohlídka Zoologické zahrady Brno                      9. 00 – 12. 00

 

Účastnické poplatky                                                                                          Kč                                                                                              

Člen CAZWV přednášející                                                                                  1 000                 

Člen CAZWV                                                                                                         2 000   

Student (VFU Brno, UVL Košice)                                                                       1 000   

Student (VFU Brno, UVL Košice), člen CAZWV                                               800       

Ostatní                                                                                                                  3 000

 

V účastnickém poplatku jsou zahrnuty: sborník přednášek, vstupné na odborný program, občerstvení v průběhu semináře, oběd a společná večeře 20. 10. 2018, volný vstup do zoologické zahrady (20. – 21. 10. 2018)

 

Ubytování si organizuje každý účastník sám!

 

"---------------"---------------"------------------"--------------------"--------------------"----

PŘIHLÁŠKA NA XVII. SEMINÁŘ    Aktuální otázky v klinické praxi

Potvrzení o zaplacení účastnického příspěvku předložte při registraci 20. 10. 2018

Přihlášku zašlete na adresu:     

CAZWV – Marta Stehlíková

Palackého třída 1946/1, 612 42               stehlikovam@vfu.cz  (tel. 5 4156 2384)

 

Jméno, příjmení, titul                

………………………………………………………………………………………………

 

Adresa

………………………………………………………………………………………………

 

PSČ                                                                Město 

 

E-mail: 

 

Částku: ……..................Kč jsem uhradil (a) na adresu bankovního účtu CAZWV

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAZWV

Komerční banka a.s.,    Náměstí Svobody 21,    631 31  Brno

číslo účtu:                                      27 - 9356100257/0100  variabilní symbol: 1018
(IBAN:   CZ5001000000279356100257    SWIFT:  KOMBCZPPXXX)