Abstrakty 2016

Etické aspekty klinické praxe u plazů

Z. Knotek, S. Barazorda Romero, E. Čermáková, M. Oliveri

09.10 – 9.30

Etické aspekty klinické praxe u ptáků

H. Vaidlová

09.30 – 09.50

Etické aspekty klinické praxe u drobných savců

H. Černochová, K. Hauptman

09.50 – 10.00

 

 

Ultrasonografie v klinické praxi u plazů

V. Sochorcová, Z. Knotek

10.20 - 10.40

Základní kardiologické vyšetření v případech exotických zvířat

A. Zemanová, E. Čermáková, Z. Knotek

10.40 - 11.00

Příklady využití metod molekulární biologie v praxi u exotů

K. Vaňousová

11.00 - 11.20

Praktická aplikace léčebného konopí ve veterinární praxi

M. Javora

11.20 – 11.40

Zkušenosti s léčením zranění u šimpanzů

V. Jurek

11.40 – 12.00

 

 

Intraartikulární aplikace neobohacené plazmy u servala stepního po traumatu kolenního kloubu

L. Chrastinová, A. Zemanová

13.30 - 14.00

Velbloud jednohrbý – akutní selhání ledvin, skrotální uretrostomie

D. Hyláková, I. Hylák

14.00 – 14.20

Ustájení velkých kočkovitých šelem v cirkusech – historie a současnost. Bude také budoucnost?

D. Usvald

14.20 - 14.40

Zdravotní komplikace spojené s označováním zvířat

E. Krejcar

14.40 – 15.00

 

 

Chov skunka pruhovaného v ČR, nejčastější veterinární úkony a případ intoxikace čokoládou

M. Horáková

15.20 – 15.40

Welfare kontra enrichment v chovu zvířat v zoologických zahradách

R. Vodička

15.40 – 16.00

Urolitiáza jako chybná diagnóza příčiny změn celkového klinického stavu u samce činčily

J. Pokorný

16.00 – 16.20

Invazivní druhy v ohrožení – EK 2016/1141

M. Hejlková

16.20 – 17.00