PROGRAM 2017

 

XVIII. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata

 

Veterinární praxe u volně žijících zvířat

 

 

POZVANKA_CASOPISY.pdf (3963297)

Hotel S-PORT, Véska u Olomouce a Zoologická zahrada

Sobota 30. 9. 2017

Registrace

08.30 - 09.00

Zahájení semináře

09.00 - 09.15

Jednání CAZWV

9.15 – 10.00

Přestávka

10.00 - 10.20

Komplexní řešení veterinární péče v Záchranné stanici pro volně žijící živočichy Buchlovice

S. Tomešková, D.Gregořík; ZS Buchlovice

10.20 - 10.40

Nejčastěji řešené veterinární problémy v záchranných stanicích

O. Huml, K. Makoň; ZS Plzeň

10.40 - 11.00

Vybrané nebezpečné nákazy v záchranných stanicích a zdolávací opatření

M. Jánošík; MěVS Praha

11.00 - 11.45

Oběd

12.00 - 13.30

Sezonní změny v příjmu a trávení potravy u volně žijících přežvýkavců

O. Huml; Vedilab Plzeň

13.30 - 14.00

Zkušenosti s imobilizací jelenovitých ve volné přírodě

V. Jurek; Zoo Liberec

14.00 – 14.20

Rizika imobilizace jelenovitých a post imobilizační tetanus

J. Tabery; ZS Pasíčka

14.20 - 14.40

Imobilizace daňků a kamzíků; srovnání s dalšími druhy kopytníků

M. Belák; Zoo Bojnice

14.40 – 15.00

Zkušenosti s chirurgickými zákroky u kopytníků v oborových chovech

J. Šterc; potulný ranhojič

15.00 – 15.30

Přestávka

15.30 - 16.00

Welfare v zájmových chovech plazů?

Z. Knotek a kol.; VFU

16.00 – 16.30

Syndrom bílého nosu netopýrů: rozšíření, patologie a patofyziologie

J.Pikula; VFU

16.30 – 17.00

Cysticerkózy zachycené v Zoo Plzeň jako následky interakce s volně žijícími živočichy

J.Pokorný; Zoo Plzeň

17.00 – 17.20

Využití molekulární mikrobiologie v diagnostice infekcí našich dravců

P. Hájková, S. Peková; Vemodia

17.20 – 17.40

Varan komodský jako pacient v Zoo Praha

R.Vodička a kol., Zoo Praha

17.40 – 18.00

Diskuze: Zvířata vyžadující zvláštní podmínky chovu: Podpořit či zakázat?

L. Chrastinová; Zoo Olomouc

18.00 – 19.00

Společná večeře

19.00 – 22.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neděle 1. 10. 2017

Aktuální infekční onemocnění u volně žijících zvířat

K. Sedlák; SVU Praha

09.00 – 9.30

Zkušenosti s imobilizací medvědů a rysů ve volné přírodě

M. Belák; Zoo Bojnice

09.30 – 10.00

Přestávka

10.00 - 10.20

Úrazy elektrickým proudem u volně žijících ptáků - a co dále....?

E. Krejcar; Zoo a ZS Ohrada, Hluboká

10.20 - 10.40

Veterinární problematika volně žijících ježků

P. Hájková; ZS Jinonice

10.40 - 11.00

Zdravotní problematika ježků bělobřichých a ušatých

H. Černochová, L. Hauptmann; VFU

11.00 - 11.20

Akutní abdomen u ježka

K. Skalová; ZS Makov

11.20 – 11.40

Co by měl veterinář vědět o veverce obecné

P. Soukup; ZS pro veverky Pinky

11.40 – 12.10