XX. Seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata

13.06.2019 23:37
Letošní seminář CAZWV se bude opět konat první týden v říjnu 5.10-6.10.2019, v prostorách Státního Veterinárního Ústavu v Praze. 
Hlavním tématem semináře budou metabolická onemocnění. Budeme se věnovat také etice a legislativě týkající se exotických zvířat.