XVI. Seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata

20.07.2015 00:17

Téma semináře: Léky v klinické praxi.

Datum: 3. - 4. 10. 2015.

Místo konání: Jihlava