XVII. Seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata

05.05.2016 06:19

Pro letošní rok máme již stanovené téma semináře: Chov exotických zvířat v zájmových chovech - veterinární medicína a welfare